Preise

Yoga-Wocheneine Person ab 2 Personen
290,00 Euro180,00 Euro p.P.
Become a YogiIntensiv 8 Wochen
380,00 Euro
KörperarbeitEinzelmassage3 Termine
95,00 Euro230,00 Euro
Culture of Healthkleingroß
505,00 Euro1010,00 Euro